تماس با ما

دبیرخانه هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

نشانی: رشت-بلوار شهید بهشتی- تقاطع غیر هم سطح انتظام- مجتمع اداری-پارک علم و فناوری گیلان

تلفن: ۰۱۳۳۳۴۶۱۵۶۷  و  ۰۱۳۳۳۴۶۱۵۴۰

نمابر:۰۱۳۳۳۴۶۱۵۶۱

ایمیل: info@techtrade-msrt.ir