فراخوان معرفی دستاورد نمونه برای عرضه در غرفه ویژه رونمایی دستاوردهای پژوهش و فناوری

از جمله بخش های پیش بینی شده برای هفته پژوهش و فناوری و فن بازار سال جاری، رونمایی دستاوردهای پژوهشی و فناوری منتخب مراکز دانشگاهی، پژوهشگاه ها، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و مؤسسات تحقیقاتی در محل نمایشگاه و فن بازار می باشد. با توجه به اهمیت این بخش، از مراکز دانشگاهی، پژوهشگاه ها، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و سازمانهای اجرایی درخواست می شود تا یک مورد از دستاوردهای پژوهش و فناوری برجسته و منتخب حوزه مربوطه را مطابق الگوی فایل پیوست، حداکثر تا تاریخ ۱۵ آبان از طریق دورنگار شماره ۳۳۴۶۱۵۳۱-۰۱۳ یا پست الکترونیک به نشانی: info@techtrade-msrt.ir به دبیرخانه نمایشگاه ارسال نمایند.

۹۶به دبیرخانه نمایشگاه معرفی نمایند.
شرایط معرفی دستاورد برگزیده:
۱-دستاورد مورد نظر جزء موارد رونمایی سالهای قبل در محل نمایشگاه و فن بازار نباشد(به استثنای فاز توسعه ای یا گام جدید در محصول تولیدی).
۲-دستاورد پیشنهادی حداکثر مربوط به دو سال اخیر باشد.
۳-عرضه محصول یا ماکت آن با شرایط مطلوب در برنامه رونمایی امکان پذیر باشد.

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *